Norwegian tölur frá 1 til 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nûll Null
1 Einn Ett
2 Tveir To
3 þrír Tre
4 Fjórir Fire
5 Fimm Fem
6 Sex Seks
7 Sjö Sju
8 átta åtte
9 Níu Ni
10 Tíu Ti
11 Ellefu Elleve
12 Tólf Tolv
13 þrettán Tretten
14 Fjórtán Fjorten
15 Fimmtán Femten
16 Sextán Seksten
17 Sautján Seventeen
18 átján Atten
19 Nítján Nitten
20 Tuttugu Tjue
21 Tuttugu einn Tjueen
22 Tuttugu og tvær Tjueto
23 Tuttugu og þrjú Tjuetre
24 TuttuguogQögurra Tjuefire
25 Tuttugu og fimm Tjuefem
26 Tuttugu og sex Tjueseks
27 Tuttugu og sjö Tjue sju
28 Tuttugu og átta Tjueåtte
29 Tuttugu og níu Tjueni
30 þrjátíu Tretti
31 þrjátíu og einn Trettien
32 þrjátíu og tveimur Tretti to
33 Thirty þrír Trettitre
34 Thirty fjórir Trettifire
35 þrjátíu og fimm Trettifem
36 þrjátíu og sex Trettiseks
37 þrjátíu og sjö Trettisyv
38 Thirty átta Trettiåtte
39 þrjátíu og níu Tretti ni
40 Fjörutíu Førti
41 Fjörtíu og eitt Førti ett
42 Fjörutíu og tvær Førtito
43 Fjörutíu þrír Førtitre
44 Fjörutíu og fjóra Førti fire
45 Fjörutíu og fimm Førtifem
46 Fjörutíu og sex Førti seks
47 Fjörutíu og sjö Førti syv
48 Fjörutíu og átta Førtiåtte
49 Fjörutíu og níu Førti ni
50 Fimmtíu Femti
51 Fimmtíu og eitt Femtien
52 Fimmtíu og tvö Femtito
53 Fimmtíu og þremur Femtitre
54 Fimmtíu og fjórir Femtifire
55 Fimmtíu og fimm Femtifem
56 Fimmtíu og sex Femtiseks
57 Fimmtíu og sjö Femti sju
58 Fimmtíu og átta Femtiåtte
59 Fimmtíu og níu Femtini
60 Sextíu Seksti
61 Sextíu og eitt Sekstien
62 Sextíu og tvö Sekstito
63 Sextíu og þremur Sekstitre
64 Sextíu og fjórir Sekstifire
65 Sextíu og fimm Sekstifem
66 Sextíu og sex Sekstiseks
67 Sextíu og sjö Sekstisju
68 Sextíu og átta Sekstiåtte
69 Sextíu og níu Sekstini
70 Sjötíu Sytti
71 Sjötíu og einn Syttiett
72 Sjötíu tveir Syttito
73 Sjötíu og þrjú Sytti tre
74 Sjötíu fjórir Syttifire
75 Sjötíu og fimm Syttifem
76 Sjötíu og sex Syttiseks
77 Sjötíu og sjö Seventy Seven
78 Sjötíu og átta Sytti åtte
79 Sjötíu og níu Syttini
80 áttatíu åtti
81 áttatíu ein åttien
82 áttatíu tveir åttito
83 áttatíu þrír åttitre
84 Tuttugu og níu åtti fire
85 áttatíu og fimm åttifem
86 áttatíu og sex åttiseks
87 áttatíu og sjö åtti sju
88 áttatíu og átta åttiåtte
89 áttatíu og níu åtti ni
90 Níutíu Ninety
91 Níutíu einn Nitti ett
92 Níutíu og tveir Nittito
93 Níutíu þrír Nitti tre
94 Níutíu fjórir Nittifire
95 Níutíu og fimm Nittifem
96 Níutíu og sex Nitti seks
97 Níutíu og sjö Nitti sju
98 Níutíu og átta Nittiåtte
99 Níutíu og níu Nittini
100 Eitt hundrað Ett hundre