Arabic tölur frá 1 til 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nûll صفر
1 Einn واحد
2 Tveir اثنان
3 þrír ثلاثة
4 Fjórir أربعة
5 Fimm خمسة
6 Sex ستة
7 Sjö سبعة
8 átta ثمانية
9 Níu تسعة
10 Tíu عشرة
11 Ellefu أحد عشر
12 Tólf اثنا عشر
13 þrettán ثلاثة عشر
14 Fjórtán أربعة عشرة
15 Fimmtán خمسة عشر
16 Sextán ست عشرة
17 Sautján سبعة عشر
18 átján ثمانية عشر
19 Nítján تسعة عشر
20 Tuttugu عشرون
21 Tuttugu einn واحد وعشرون
22 Tuttugu og tvær إثنان وعشرون
23 Tuttugu og þrjú ثلاثة وعشرين
24 TuttuguogQögurra أربع وعشرين
25 Tuttugu og fimm خمسة وعشرين
26 Tuttugu og sex ستة وعشرين
27 Tuttugu og sjö سبعة وعشرون
28 Tuttugu og átta ثمانية وعشرين
29 Tuttugu og níu تسعة وعشرون
30 þrjátíu ثلاثون
31 þrjátíu og einn ثلاثون واحد
32 þrjátíu og tveimur اثنين وثلاثين
33 Thirty þrír ثلاثة وثلاثين
34 Thirty fjórir أربعة وثلاثين
35 þrjátíu og fimm خمسة وثلاثين
36 þrjátíu og sex ستة وثلاثين
37 þrjátíu og sjö سبعة وثلاثون
38 Thirty átta ثمانية وثلاثون
39 þrjátíu og níu ثلاثين تسعة
40 Fjörutíu أربعون
41 Fjörtíu og eitt أربعون واحد
42 Fjörutíu og tvær اثنين وأربعين
43 Fjörutíu þrír ثلاثة وأربعون
44 Fjörutíu og fjóra أربعة وأربعون
45 Fjörutíu og fimm خمسة وأربعين
46 Fjörutíu og sex ستة وأربعين
47 Fjörutíu og sjö سبعة وأربعون
48 Fjörutíu og átta ثمان وأربعين
49 Fjörutíu og níu تسعة وأربعون
50 Fimmtíu خمسون
51 Fimmtíu og eitt واحد وخمسون
52 Fimmtíu og tvö إثنان وخمسون
53 Fimmtíu og þremur ثلاثة وخمسون
54 Fimmtíu og fjórir أربعة وخمسين
55 Fimmtíu og fimm خمسة وخمسون
56 Fimmtíu og sex ستة وخمسون
57 Fimmtíu og sjö سبعة وخمسين
58 Fimmtíu og átta ثمانية وخمسون
59 Fimmtíu og níu تسعة وخمسون
60 Sextíu ستون
61 Sextíu og eitt إحدى وستين
62 Sextíu og tvö اثنان وستون
63 Sextíu og þremur ثلاثة وستون
64 Sextíu og fjórir أربعة وستون
65 Sextíu og fimm خمسة وستون
66 Sextíu og sex ستة وستين
67 Sextíu og sjö سبعة وستين
68 Sextíu og átta ثمانية وستين
69 Sextíu og níu تسعة وستين
70 Sjötíu سبعون
71 Sjötíu og einn سبعين واحد
72 Sjötíu tveir اثنان وسبعون
73 Sjötíu og þrjú ثلاثة وسبعون
74 Sjötíu fjórir أربعة وسبعين
75 Sjötíu og fimm خمسة وسبعون
76 Sjötíu og sex ستة وسبعين
77 Sjötíu og sjö سبعة وسبعون
78 Sjötíu og átta ثمانية وسبعين
79 Sjötíu og níu تسعة وسبعون
80 áttatíu ثمانون
81 áttatíu ein ثمانون واحد
82 áttatíu tveir ثمانين اثنين
83 áttatíu þrír وثلاثة وثمانين
84 Tuttugu og níu ثمانون أربعة
85 áttatíu og fimm خمسة وثمانون
86 áttatíu og sex ستة وثمانون
87 áttatíu og sjö سبعة وثمانون
88 áttatíu og átta ثمانية وثمانون
89 áttatíu og níu وتسعة وثمانون
90 Níutíu تسعون
91 Níutíu einn تسعين واحد
92 Níutíu og tveir تسعين اثنين
93 Níutíu þrír ثلاثة وتسعون
94 Níutíu fjórir تسعين أربعة
95 Níutíu og fimm تسعين خمسة
96 Níutíu og sex ستة وتسعون
97 Níutíu og sjö تسعون سبعة
98 Níutíu og átta ثمانية وتسعين
99 Níutíu og níu تسعة وتسعين
100 Eitt hundrað مائة